Kotizacija - rok za prijavu je završen

Predmet
Cijena [HRK]
  1. Kotizacija autori
 • prisustvovanje izlaganjima i izložbama,
 • dokumenti Konferencije,
 • ručkovi i napitci tijekom Konferencije i demonstracijskog dijela,
 • večera 31. svibnja 2011.,
 • svečana večera 1. lipnja 2011.,
 • prisustvovanje demonstracijskim radovima pod naponom,
 • prijevoz tijekom Konferencije.
5.500,00
 
  2.  Kotizacija sudionici
 • prisustvovanje izlaganjima i izložbama,
 • dokumenti Konferencije,
 • ručkovi i napitci tijekom Konferencije i demonstracijskog dijela,
 • večera 31. svibnja 2011.,
 • svečana večera 1. lipnja 2011.,
 • prisustvovanje demonstracijskim radovima pod naponom,
 • prijevoz tijekom Konferencije.
6.500,00
 
  3. Kotizacija izlagači / autori
 • prisustvovanje izlaganjima i izložbama,
 • dokumenti Konferencije,
 • ručkovi i napitci tijekom Konferencije i demonstracijskog dijela,
 • večera 31. svibnja 2011.,
 • svečana večera 1. lipnja 2011.,
 • prisustvovanje demonstracijskim radovima pod naponom,
 • prijevoz tijekom Konferencije.
* Napomene: Sve osobe na štandu moraju biti prijavljene!
 
3.500,00
 
  4. Kotizacija izlagači
 • prisustvovanje izlaganjima i izložbama,
 • dokumenti Konferencije,
 • ručkovi i napitci tijekom Konferencije i demonstracijskog dijela,
 • večera 31. svibnja 2011.,
 • svečana večera 1. lipnja 2011.,
 • prisustvovanje demonstracijskim radovima pod naponom,
 • prijevoz tijekom Konferencije.
* Napomene: Sve osobe na štandu moraju biti prijavljene!
 
4.000,00
 
  5. Kotizacija demonstratori
 • ručkovi tijekom tri radna dana u TS žerjavinec. (31. svibnja 2011. - 2. lipnja 2011.)
* Napomena: Kotizacija za demonstratore ne uključuje program u hotelu WESTIN. Kotizacija za demonstratore ne uključuje večere, ali se za iste može doplatiti.
 
0,00
  6. Kotizacija za posjet demonstracijskim radovima pod naponom 2. lipnja. 2011.
 • prijevoz od hotela Westin do TS Žerjavinec i natrag,
 • dokumenti Konferencije,
 • prisustvovanje demonstracijskim radovima pod naponom u TS Žerjavinec,
 • ručak i napitci.
1.500,00
 
  7. Kotizacija za pratitelje sudionika Konferencije
 • tri programa,
 • ulaznice za objekte koji će se posjetiti,
 • ručkovi,
 • vodiči (engleski jezik),
 • večera 31. svibnja 2011.,
 • svečana večera 1. lipnja 2011.
2.500,00
8. Program za pratitelje - 31. svibnja 2011. - poslije podne
 • razgledavanje grada Zagreba,
 • ručak,
 • posjet Muzeju (cijena ulaznice uključena),
 • vodiči (engleski jezik).
350,00
9. Program za pratitelje - 1. lipnja 2011. - cijelodnevni izlet
 • posjet baroknom gradu Varaždinu,
 • ručak,
 • obilazak dvorca Takošćan i parku uz jezero,
 • posjet Muzeju (cijena ulaznice uključena),
 • vodiči (engleski jezik),
 • prijevoz tijekom izleta.
550,00
10. Program za pratitelje - 2. lipnja 2011. - prijepodnevni izlet
 • posjet gradu Samoboru,
 • ručak,
 • obilazak Starog grada Samobora,
 • obilazak Muzeja (cijena ulaznice uključena),
 • vodiči (engleski jezik),
 • prijevoz tijekom izleta.
450,00
11. Večera - 31. svibnja 2011.
500,00
  12. Svečana večera - 01. lipnja 2011.
800,00
Sudionici Konferencije mogu se registrirati izravno ON LINE.
UPLATE treba izvršiti najkasnije do 20. svibnja 2011.

PDV je uključen u cijenu.


Otkazivanje i povrat uplaćenog iznosa do datuma:
 • Prije 20. travnja 2011. - povrat 100 % uplaćenog iznosa umanjen za 145 HRK administrativnih troškova,
 • Prije 2. svibanj 2011. - povrat 50 % uplaćenog iznosa,
 • Nakon 17. svibnja 2011. - bez povrata uplaćenog iznosa.
   

 

rokovi


20. svibnja 2011.
uplata kotizacije

10. svibnja 2011.
rezervacija hotela

30. travnja 2011.
otkazivanje hotela

preuzimanje

za sudionike
za autore radova