Kontakti

Organizator

Hrvatska elektroprivreda (HEP d.d.)

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb
HRVATSKA

tel. ++ 385 (0) 34 23 02 82
       ++ 385 (0) 34 23 02 89
faks ++ 385 (0) 34 23 02 88

e-mail:
osoba za kontakt:
Vladimir Caha, predsjednik Tajništva ICOLIM-a 2011.
  Konferencijski servis

Atlas
Odjel organizacije kongresa

Izidora Kršnjavoga 1
10 000 Zagreb
HRVATSKA

tel. ++ 385 (0)1 46 98 008
      ++ 385 (0)1 46 98 011
faks ++ 385 (0)1 46 98 052

e-mail:
sjedište:
Vukovarska 19
20 000 Dubrovnik
HRVATSKA

banka:
Credobank d.d.
Zrinjsko Frankopanska 58
21000 Split
HRVATSKA

žiro račun: 2491005-1175001013 
matični broj: 3303357
OIB: 02041978827

IBAN : HR1924910051175001013
SWIFT CODE: CDBSHR22