mediji

Novinari se za sve informacije u svezi s Konferencijom za rad pod naponom ICOLIM 2011., mogu obratiti osobi za odnose s javnošću, odnosno glasnogovornici HEP-a Mireli Klanac:

Osoba za odnose s javnošću

Mirela Klanac

faks ++385 (0)1 63 22 946
e-mail: press@icolim2011.hr