tajništvo

  • Vladimir Caha, HEP Nastavno obrazovni centar, predsjednik Tajništva
  • Đurđa Sušec, Sektor marketinga i korporativnih komunikacija HEP-a d.d. - član
  • Jelena Damjanović, Sektor marketinga i korporativnih komunikacija HEP-a d.d.- član
  • Andrea Žagar, Sektor za informatiku i telekomunikacije HEP-a d.d.- član
  • Želimir Gongola, HEP Operator prijenosnog sustava d.o.o. - član
  • Dinko Hrkec, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. - član
  • Damir Megla, Elektra Zagreb HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. - član