S1

  • Različiti uvjeti za izvođenje rada pod naponom
  • Europske norme i direktive, razvoj i uvođenje rada pod naponom
  • Novi pristupi radu pod naponom i analize dosadašnjih iskustava
  • Ekonomski i tehnički učinci rada pod naponom
  • Zaštita na radu pod naponom