S2

  • Novi alati i oprema za rad pod naponom
  • Tipska i periodička ispitivanja alata i opreme za rad pod naponom kao uvjeta sigurnosti
  • Preporuke i iskustva pri upotrebi
  • Novi izolacijski materijali