S3

  • Iskustva i metodologije obuke za rad pod naponom
  • Analize i sprječavanje rizika pri radu pod naponom
  • Nove tehnike održavanja i pogonski uvjeti
  • Procjena kompetentnosti kandidata za obuku rada pod naponom