program


PROGRAM - 2. lipanj 2011. - TS Žerjavinec - demonstracija rada pod naponom
Niski napon
(0,4 kV)
Naziv demo rada pod naponom trajanje
[h]
HEP-ODS* (HRV) Popravak podzemnog kabela termoskupljajućom spojnicom 1
NE Krško (SLO) Revizija razvodnog ormara 1
HEP-ODS* (HRV) Rekonstrukcija neizolirane nadzemne mreže SKS-om 1
     
Srednji napon
(20 kV)
Naziv demo rada pod naponom trajanje
[h]
HEP-NOC** (HRV) Izmjena zateznog izolatorskog lanca 1
E.ON (MAĐ) Održavanje linijskog rastavljača 1,5
HEP-NOC** (HRV) Postavljanje zaštite od ptica 0,5
     
Visoki napon
(110 kV)
Naziv demo rada pod naponom trajanje
[h]
Quanta Services (SAD) Zamjena zateznih izolatorskih lanaca upotrebom robota 2
SC Smart (RUM) Pregled 110 kV dalekovoda 2
Energa Operator SA (POLJ) Zamjena dvostrukog izolatorskog lanca 2
     

U slučaju nemogućnosti izvođenja radova zbog lošeg vremena 2. lipnja, prethodno snimljene demonstracije rada pod naponom prezentirati će se u prostorijama TS Žerjavinec uz simultana objašnjenja rukovoditelja radova svake ekipe.

Kazalo:
* HEP ODS - HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., tvrtka kćerka HEP grupe
** HEP NOC - HEP Nastavno obrazovni centar, ustanova u HEP grupi